datum .. So 2. 4. 2016
den po aprílu 2016
titulní stránka - aktuality - muslimské okénko 2016-03 - zlatý fond WC
záchodové okénko 2016-04
Záchod pro muslimy
jak chodí muslimové v Evropě na záchod

Když muslim koná potřebu, tak není důležitá hygiena, hlavně aby seroucí muslim seděl a sral čelem k Mece. A když si mulim po vysrání utírá zadek, tak si ho musí utírat levou rukou .. Dále záchod pro muslimy nemůže být zelený, neboť zelená je barva islámu ...

Slyšeli jsme slovo boží .. tentokrát muslimské slovo boží ...

Uprchlíci z Orientu v Evropě

A tento muslimský problém je nyní aktuální i u nás v Evropě .. Jak k nám proudí davy uprchlíků z Orientu, tak tito čerství orientální přistěhovalci nejsou zvyklí na naše záchody ...


běžný záchod

Tak do takového-to záchodu přistěhovalec z Orientu neumí vykonat potřebu. Takový-to záchod on z domova nezná, takže má problémy .. Muslimové mají doma něco jiného, a to turecké záchody ...


běžný turecký záchod

Tak takto vypadá turecký záchod, na který jsou muslimové zvyklí .. Jsou to v podstatě díra a dvě šlapky .. Pak jsou různé modernizované turecké záchody, které představují vytvarovanou prohlubeň, ale to hlavní je stejné .. Na obrázku je právě jeden modernizovaný turecký záchod, a to takový, který vypadá přijatelně.


hnusný turecký záchod

Tak toto je "lepší" turecký záchod. Tento záchod nejen že je turecký, ale je ještě pěkně zasraný .. Právě takové-to záchody mohou mít doma uprchlíci, kteří k nám přicházejí .. Míšánek už se nediví, že správný muslim nepotřebuje při sraní hygienu .. Pak existují ještě lepší turecké záchody .. které jsou zastaralé konstrukce a bez splachování. Tyto záchody často nemají hladký povrch a nelze je pořádně umýt .. Potom se nemůžeme divit, jaké k nám uprchlíci z Orientu přinášejí "krásné" choroby ...

Související příspěvek
Povídání o tureckých záchodech

Domy bez záchodů
Pak ještě exitují domy z-cela bez záchodů. V Orientě a v Africe o tyto domy není nouze .. A mnoho uprchlíků je právě z takových-to domů .. U sebe doma tito uprchlíci chodili srát před dům, u nás serou v lepším případě do trávy, v horším případě vevnitř na podlahu. Potěš pámbu ...

Jak uprchlíci z Orientu serou u nás

U nás si uprchlíci z Orientu obvykle vylezou na záchodovou mísu, dřepnou si na ni a začnou konat potřebu .. Potom je ještě ve hře poloha prkénka .. Budeme uvažovat prkénko s poklopem, jsou tři možnosti .. Za-prvé je prkénko sklopené včetně poklopu .. Za-druhé je poklop zvednutý, vlastní prkénko je na míse .. Za-třetí je prkénko zvednuté ..

Při první variantě se náš beduín vysere na poklop .. Při druhé variantě je to lepší, beduín sere do záchodové mísy .. Při třetí variantě beduín také sere do záchodové mísy, ale může uklouznout a přerazit se ..

Problémy s uprchlíkami v Německu
[ vlastní ČJ ]
Mnoho uprchlíků z Orientu je v Německu .. A jak je v Německých uprchlických táborech mnoho přistěhovalců z Orientu, tak jsou problémy .. V německých uprchlických táborech jsou běžné záchody a uprchlíci si nevědí rady. Není se co divit, inteligence většiny z nich je na úrovni islámu .. A tak uprchlíci vylezou na záchodovou mísu a udělají podřep. Dále konají potřebu v místnosti záchodu před záchodovou mísou. V dalším kroku konají potřebu na podlahu mimo záchod ...

Uklizečky a vysocí státní úředníci v uprchlických táborech mají z takových-to uprchlíků "radost" .. Jeden vysoký státní úředník vyzval uprchlíky, aby se naučili používat naše záchody .. Našli se však aktivisté, kteří tohoto státního úředníka označili za rasistu ...

Zajímavé .. Náš Míšánek se za rasistu nepovažuje a tohoto státního úředníka podporuje.

Posraní mohamedáni

Lze též říct .. že mohamedání všechno poserou ...

Muslimové a holubi
Muslimové, jejichž inteligence je na úrovni islámu a kteří všechno poserou, nejsou ve svém oboru jediní .. Jsou též zvířata, která jsou na hovno, která páchají škody a která všechno poserou. Jsou to např. holubi ve městech ...

Návod k použití záchodů

Po zkušenostech s uprchlíkami, [ vlastní ČJ ] kteří serou všemi možnými způsoby, jen ne správně, státní úředníci vyvinuli návody k použití, které čerstvým přistěhovalcům z Orientu vysvětlují, jak se používají naše záchody .. Mnoho z těchto přistěhovalců ani neumí číst a psát, takže jako návody jsou nejčastěji obrázky, někdy spíše piktogramy ...

Obrázky a piktogramy


kliknout pro větší obrázek

Tak toto je obrázek, přesněji takový piktogram, jak správně sedíme na našem splachovacím záchodě .. Takový-to obrázek a další jemu podobné jsou umisťovány v uprchlických táborech, kde se zdržují čerství přistěhovalci z Orientu, aby přistěhovalci z Orientu věděli, jak správně postupovat na našich záchodech.

Pak ještě existjí další návody a piktogramy .. Některé z nich jsou běžné, podobně jako první obrázek, některé z nich jsou veselé ...


veselý návod

Úvaha o puritánech

Dále na muslimy víme, že muslimové jsou staří puritáni. Ono teda, puritán nemusí být věřící, puritán je člověk, který neví, jak přišel na svět .. A muslimové to nevědí spolehlivě .. Známe např. zahalování žen v orientálních státech, mohli bychom uvést další kraviny ...

Související příspěvky
Míšánkova puritánská a proti-puritánská nástěnka
Míšánkovy nadávky

A říká se též, že největší puritáni jsou největší prasata .. Platí to o běžných religiózních puritánech, platí to o puritánech ateistech .. A platí to i o muslimských puritánech .. Muslimové nepoužívají antikoncepci, až na drobné výjimky. Dále jsme slyšeli o případech, kdy muslimové v Evropě znásilnili nějakou ženu .. A nyní se podíváme na hygienu u muslimů. Vidíme, že muslimové jsou pěkní dobytkové ...

Jako ukázku můžeme uvést posrané záchody v uprchlických táborech, případně konání potřeby úplně mimo záchod .. Nyní si uvedeme ilustrační anekdotu ...

Ilustrační anekdota
Ve Francii je u lékaře přistěhovalec z Orientu ..
A ten pacient má problémy ..
A lékař mu něco doporučí ..
Dejte si k posteli vědro .. a do toho vědra močte ..
Za týden příjde pacient na kontrolu a zlepší se ..
Pak mu lékař doporučí, aby si koupil ruby uzenáče ..
co sní, to sní .. a zbytek ať přihodí do toho vědra ..
Za další týden je opět kontrola a pacient se dále zlepšil ..
A lékař na to ..
Vidíte, máte to doma jako v Bejrůtu ...

Související příspěvky
Vtipy o mohamedánech - za říjen 2015

Halal sraní - jak sere správný muslim


konec hlášení